Po koncertě -Topolná,2007 (sbormistryně se starostou obce)