Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zájezd pěveckého chrámového sboru 2012

2. 11. 2012

Zájezd pěveckého chrámového sboru 2012

 

     Poslední srpnovou sobotu jsme se opět rozjeli na pouť našeho pěveckého sboru za zajímavými poutními místy. Našimi cíli byly: Příbor,  Hukvaldy, Prostřední Bečva,  Kladeruby a Kelč.

     Naší první zastávkou byl Příbor, kde jsme zahájili den mší svatou v kostele Narození Panny Marie. Kostel pochází již z 1. pol. 13. století.  Původně dřevěný kostel byl přestavěn ve slohu gotickém, pozdější přístavby jsou barokní. Kolem kostela vede křížová cesta z roku 1887. Historicky významným pro kostel se stal  rok 1592,  v němž  se stal farářem v Příboře Vavřinec Affelius, do té doby kanovník v Praze na Vyšehradě. Ten totiž věnoval farnímu kostelu dřevěnou sochu Panny Marie z doby  kolem roku 1420  (dnes umístěnou na hlavním oltáři), nazývanou od té doby „Příborská Madona. To byl začátek slavných příborských poutí. V letošním roce si poutníci připomínají slavných 420 let od této události. Pokračovali jsme prohlídkou kostela sv. Valentina, krásnou barokní stavbou. Byl postaven jako dřevěný r. 1596. Po příchodu piaristů do Příbora jim město kostel věnovalo. Město Příbor bylo r. 1989 vyhlášeno městskou památkovou rezervací a má své ochranné pásmo a je známo jako rodiště  významného zakladatele psychoanalýzy - Sigmunda Freunda.

     V obci Hukvaldy jsme navštívili jeden z největších hradů na Moravě - hrad Hukvald,  jehož rozsáhlé hradní opevnění se nachází uprostřed poutavé atraktivity hradu -  krásné obory plné daňků a muflonů. Jako památku na známého skladatele Leoše Janáčka lze v oboře najít sochu lišky Bystroušky, připomínající uvedení jeho první opery  Liška Bystrouška. Na hradě nás čekala nás poutavá „živá“ prohlídka hradu, s průvodci v dobových kostýmech,  která  nám pomohla přenést svého ducha  na chvíli do dob minulých. Kromě  výkladu byla obohacená  hranými divadelními vstupy, znázorňující velkolepé postavy církevní i politické historie, mezi které patří sv. Anežka Česká a vláda jejího otce Přemysla Otakara I.  

     V Prostřední Bečvě jsme navštívili kostel sv. Zdislavy, prohlídka nového kostela sv. Cyrila a Metoděje nás čekala v Kladerubech a v Kelči jsme shlédli kostel sv. Petra a Pavla.  

      Děkujeme organizátorům za přípravu zájezdu a za to, že jsme společně mohli tento den prožít, načerpat duchovní posilu  a zakusit tak nesmírně hlubokou a uzdravující Boží blízkost.    

 

      Naďa Fraisová