Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zájezd chrámového sboru 2009 aneb Živá voda z Turzovky

10. 10. 2009

Zájezd farního chrámového sboru 2009

aneb Živá voda z Turzovky

 

 

     Poslední srpnovou sobotu jsme se rozjeli na poutní zájezd. Tentokrát směr Slovensko -  Panně Marii, Královně míru na horu Živčák poblíž Turzovky.

     Za poutní místo a místo modlitby vyhlásil žilinský biskup, Mons. Tomáš Galis,  horu Živčák  dne 19. října 2008. Z historie poutního místa je známo, že 1.června 1958 se hajnému Matúši Lašútovi zjevila Panna Maria na hoře Živčák. Zjevení se opakovalo ještě 6x. P. Maria vyzývala k pokání, k modlitbě růžence, přijímání svátostí a lásce k bližnímu. Nebeská Matka se zjevila i dalším šesti věřícím, kterými jsou: Juraj Kavalek (žijící v Turzovce), Mária Haferová-Matějová (žijící v Turzovce), Alois Lesák (baník z Moravy), Stanislav Alfonz Bardoděj (akademický malíř z Lukovečka u Fryštáku), Karel Židlický (překladatel žijící v Praze) a Cyril Metoděj Kuběna (kněz, Křepice na Moravě). Pramen „živé vody“ vykopal na Živčákové Juraj Kavalek, kterému P. Maria ukázala místo, kde má vodu hledat.. V současnosti můžeme na Živčáku nalézt 4 léčivé prameny: pramen P. Marie Lurdské, pramen Božského Srdce,  pramen Srdce P. Marie a Oční pramen.  

Mši svatou jsme společně s o. Josefem a jáhnem Dr. Orlitou slavili v  Kapli Panny Marie, kde v interiéru nad oltářem jsme mohli vidět velký dřevěný kříž a sochu P. Marie, kterou vytvořil Alois Lesák a obraz Matky Boží, jehož torzo z ohniště zachránila Mária Haferová-Matějová. Prosklená fasáda kaple umožňuje poutníkům přímý vizuální kontakt se svatostánkem a místem obětování od zastřešených prostor pro sezení.     

      Z tohoto místa oázy a pokoje jsme přejeli do Velkých Karlovic.  Zde nás čekal výtečný oběd a poté  prohlídka barokního kostela Panny Marie Sněžné, při jehož stavbě bylo velmi mistrně použito dřevo jako stavebního materiálu. (Velké Karlovice jsou známé i dalšími hodnotnými dřevěnými stavbami).  Má půdorys řeckého kříže a složitou konstrukci obvodových stěn. Celý obvod kostela je zalomen 24 úhly. Nad průsečíkem hřebenů střech, nad pomyslným středem kostela, se zvedá barokní dřevěná věžička.  Interiér kostela se  pyšní velkými křišťálovými lustry, které zde věnoval majitel  skláren sousední obce Karolinka -  Salomon Reich.   Na závěr jsme navštívili kostel P. Marie Karmelské v obci Karolinka.   Raritou zdejšího kostela je největší dřevěná socha Madony v České republice se svou výškou 253 cm.

      Ačkoli nás provázelo deštivé počasí, my jsme přesto prožili vskutku krásný den „v blízkosti Panny Marie“.  Pravdou však je, že jen slovy  nelze vyjádřit opravdovou  hloubku toho, co se za nimi skutečně skrývá. Naší odpovědí byla třeba píseň, která během dne z našich úst nejednou zaznívala: „Madono, dobrá Madono, je krásné Tvým dítkem být. V Tvých rukách, dobrá Madono, svůj život já chtěl bych skrýt...“     

 

Pozn..: Nejen Mariánským ctitelům doporučuji přečíst knihu Karla Židlického „Živá voda z Turzovky, Rozhovory s Pannou Marií“ (vydalo nakladatelství. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2009).  Kniha vyšla při příležitosti 50. výročí zjevení Panny  Marie lesnímu dělníkovi M.Lašútovi na hoře Živčák.  

 

 

 Naďa Fraisová