Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zájezd chrámového sboru 2007

21. 7. 2008

Zájezd chrámového farního sboru -2007

 

Mapka letošního zájezdu, který pro nás naše sbormistryně Zdeňka spolu s Dr. Orlitou připravila, lákala na cestu krajinou zvanou „Moravské Podluží“. Obce Ostrožská Lhota, Louka, Kozojídky, Žeraviny, Petrov, Moravský Žižkov, Dolní Bojanovice, Starý Poddvorov a Milotice byly našimi zastávkami.

Připomínka P. Šuránka

Pouť jsme započali bohoslužbou v obci Ostrožská Lhota v kostele sv. Jakuba Staršího. Důkazem historického rozvoje života obce se stala významná tripodie Antonínů: Duchovní správce působící ve Lhotě na počátku 20. století, P. Antonín Man, pokračoval po svém předchůdci v započatém díle výstavby zdejšího kostela.O pomoc při výstavbě požádal Dr. Antonína Stojana, pozdějšího biskupa. Trojici Antonínů doplňuje nejslavnější rodák obce, P. Antonín Šuránek,  jehož  jsme vzpomenuli při homilii a pietě u hrobu. V sousedství zdejší fary se nachází pastorační centrum P. Šuránka se sochou umístěnou před vstupním prostorem centra. V současné době se shromažďují podklady pro svatořečení P. Šuránka, který se nesmazatelně zapsal do dějin arcidiecéze duchovní formací celých kněžských generací. Zasloužil se o obnovu nedalekého poutního místa sv. Antonínka u Blatnice, kde zamýšlel vybudovat duchovní centrum. P. Antonín zanechal velký odkaz pro naši dobu i pro následovníky. 3. listopadu vzpomeneme 25. výročí jeho odchodu na věčnost.

Historie kaple v Žeravinách

V obci Žeraviny jsme navštívili kapli sv. Alžběty. Výklad o historii zdejší kaple jsme vyslechli z úst pana Vítězslava Koutníka, šéfredaktora Nezbedy, křesťanského měsíčníku pro děti, a zároveň  dřívějšího spolupracovníka Jožky Janoty. Přestože není obvyklé, aby v malých obcích byly vystavěny kaple, Žeraviny se liší při svém počtu obyvatel (195) právě výstavbou své kaple. Interiér kaple působil příjemnou útulností díky velkému množství dřeva, jehož použití zde převažovalo. Snad každého z nás zaujal vysoký kříž, zastavěný ve zdi za obětním stolem, skrze nějž proniká do kaple velké množství světla. Kříž je vytvořen z mnoha skleněných úlomků, jeho vyhotovení věnovala autorka celé dva měsíce. Legenda o vzniku této kaple hovoří o třech mladících, kteří se za doby okupace utekli do západní země. Později se jejich cesty rozešly. Mladíci učinili slib, že jako dík za záchranu svých životů vystaví kapli. Slib jeden z nich dodržel. Starosta Koutník nevěřil, že by slib mohl být splněn. Proto, když byla doručena žádost o výstavbu kaple, odpověděl, že u nás v ČR stavbu nikdo nezahájí, aniž by byl vypracován projekt. Projekt kaple byl vyčíslen na 3 mil. Kč. Na účet určený pro výstavbu kaple přišla nejprve první polovina částky, po čase byla připsána i druhá polovina. Dodnes donátor kaple, žijící v Kanadě, udržuje přátelský kontakt s těmi, kdo o kapli pečují. I přesto, že jej sužuje nemoc, přislíbil žeravickým další návštěvu. Jeho přáním je být pohřben právě v obci Žeraviny spolu s ostatky své již zesnulé ženy.

Co jsme ještě viděli

Kostel Panny Marie Růžencové jsme navštívili v obci Louka. Kostel Panny Marie Vítězné jsme zhlédli v obci Moravský Žižkov. Kapli a kostel sv. Martina jsme obdivovali v obcích Kozojídky a Starý Poddvorov. Prohlídka kaple a chrámu sv. Václava následovala v obcích Petrov a Dolní Bojanovice. V Dolních Bojanovicích má svou bohatou historii řezbářství. Hlavní oltář a interiér chrámu sv. Václava se pyšní díky této historii řezbářskou výzdobou z dílny bří Kotrbů. V obou chrámech zazněl z našich úst slavný hymnus ke knížeti Václavovi, patronovi české země.

V obci Milotice nás čekala prohlídka renesančního zámku, který přestavbou získal barokní podobu. Díky fresce J. Mildorfera s námětem Nanebevzetí Panny Marie se interiéry milotického zámku zařadily mezi nejnáročněji vybavené ve střední Evropě. V Miloticích jsme ukončili pouť prohlídkou kostela Všech svatých. Mezi početnými svatými jsou zastoupeni především světci oblíbeni v 18. století, např. Jan Nepomucký, sv. Barbora, sv. Kateřina atd.

I letos jsme zhlédli množství velkolepých děl architektů, stavitelů a dalších umělců, kterým se podařilo svá díla zrealizovat. Za výsledky jejich práce stojí jak ochota spolupodílet se na Božím plánu, tak úsilí o naprostou synovskou odevzdanost do prozřetelnosti nebeského Otce, např. v otázce zajištění finančních prostředků. O obojí můžeme po vzoru velkých světců usilovat i my. K tomuto úsilí nám dává moudrou radu úryvek z evangelia sv. Matouše: „Hledejte nejprve Boží království a to ostatní vám bude přidáno.“

    Naďa F.